(1)
Kubiaczyk, F. Monarchia Kastylijsko-aragońska Czy Hiszpania? Wokół Sporu O Model państwa Królów Katolickich (1474–1516). 10.14746/seg 2010, 43-71.