(1)
Nowacki, A. W Poszukiwaniu Miejsca Ukrainy Na Kulturalnej Mapie Europy. UkraiƄskie Dyskusje Literackie Lat 20. XX Wieku. 10.14746/seg 2010, 83-93.