(1)
Raszyński, M. O Wojnach markomańskich Marka Olędzkiego. 10.14746/seg 2014, 258-264.