(1)
Tabaszewska, J. („Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – przykład Inter- Czy transdyscyplinarności?. 10.14746/seg 2013, 113-130.