(1)
Gajewska, G. Światopoglądowa I Stylistyczna Katachreza Michela Foucaulta I Donny Haraway. 10.14746/seg 2013, 159-177.