(1)
Maciudzińska-Kamczycka, M. Herod Wielki I „nowa” Jerozolima. 10.14746/seg 2013, 179-206.