(1)
Spychała, D. 1001 BŁĘDÓW, CZYLI UCZONEGO ARCHIMANDRYTY BAJANIE O LOSACH CHRZEŚCIJAŃSTWA PRAWOSŁAWNEGO W CESARSTWIE RZYMSKIM OD NARODZENIA CHRYSTUSA DO UPADKU KONSTANTYNOPOLA. 10.14746/seg 2013, 273-284.