(1)
Lewandowski, I. Gajusz Waleriusz Maksymus Czyli Historia moralizująca,jej Losy W Dawnych Epokach Oraz Polski przekład IV 1-15. 10.14746/seg 2014, 197-218.