(1)
Kaczmarek, Łukasz. Miecz Obosieczny Z Okolic Bydgoszczy. Krótki Przyczynek Do Badań Nad Uzbrojeniem W Okresie Przedrzymskim. 10.14746/seg 2012, 157-164.