(1)
Spychała, D. Walka Stronnictw O Tron Biskupi W Rzymie W Drugiej połowie IV Wieku, Czyli Od papieża św. Juliusza Przez Liberiusza Do św. Damazego. 10.14746/seg 2012, 213-238.