(1)
Skibiński, E. Antyk W Kronice Polskiej Anonima Tzw. Galla I W Translacji św. Mikołaja Tzw. Mnicha Z Lido Jako Problem Badawczy. 10.14746/seg 2012, 345-359.