(1)
Mirgos, K. Etxe Jako Baskijskie „słowo-klucz”. 10.14746/seg 2011, 165-174.