(1)
Jakóbczyk, S. „Wyznania antysemioty” — Z Semiotyki średniowiecznej Kultury Europy Zachodniej. 10.14746/seg 2011, 195-210.