(1)
Lampkowska, P. Kilka słów O Antidotach Stosowanych W starożytności. 10.14746/seg 2011, 211-226.