(1)
Spychała, D. Nawrócenie św. Augustyna a Jego Stosunek Do Kultury Antycznej. 10.14746/seg 2011, 227-243.