(1)
Kozłowski, J. Życie I dzieło Wielkiego Macedończyka. 10.14746/seg 2011, 350-352.