(1)
Małecki, W. Klasyka Weimarska — Nie Tylko męski Fenomen Kulturowy?. 10.14746/seg 2011, 77-90.