(1)
Tomczak, M. Intelektualiƛci W Europie Zachodniej: Od Sprawy Dreyfusa Do Wybuchu II Wojny ƛwiatowej. 10.14746/seg 2011, 105-123.