(1)
Kozłowski, J. Rządy Polemona II I Antiocha IV W Cylicji Trachejskiej. 10.14746/seg 2011, 175-187.