(1)
Gajewska, G. Człowiek/zwierzę/roślina/Maszyna — Perspektywa Posthumanistyczna. 10.14746/seg 2011, 225-245.