(1)
Kubiaczyk, F. W Labiryntach Kulturowej hybrydowości. 10.14746/seg 2011, 330-337.