(1)
Spychała, D. Wykrzywiony Obraz, Czyli współczesne Rozumienie Stosunku Kościoła W starożytności Do świątyń pogańskich. 10.14746/seg 2011, 345-357.