(1)
Kozłowski, J. Prowincjonalizacja Galii Przedalpejskiej. 10.14746/seg 2011, 369-371.