(1)
Bering, P. Średniowieczne „małe ojczyzny” Czy Centra świata?. 10.14746/seg 2010, 287-295.