(1)
Kriwoszeja, I. Ewolucja Konstrukcji Lokalnych „centrum-prowincja”. Transformacja Magnackich minipaństw Na Ukrainie prawobrzeżnej W Latach 1793–1863 (na przykładzie latyfundiów hrabiów Potockich Herbu Pilawa). 10.14746/seg 2010, 347-356.