(1)
Prędota, S. Język Niderlandzki W Holandii I północnej Belgii: Integracja Czy Dezintegracja?. 10.14746/seg 2010, 383-394.