(1)
Hudyma, P. Udział Wojska Polskiego W Misjach Stabilizacyjnych W Krajach byłej Jugosławii. 10.14746/seg 2010, 395-409.