(1)
Łukomski, G. U źródeł Polskiej Sowietologii. Publicystyka Polityczna Józefa Mackiewicza W Okresie Drugiej Rzeczypospolitej. 10.14746/seg 2010, 183-206.