(1)
Kostuch, L. Krew I Kurzawa W Greckiej Historiografii Klasycznej Albo O Zmarginalizowanych Elementach Homerowego Opisu Pola Bitwy. 10.14746/seg 2021, 9-31.