(1)
Kossowski, M. D. „Ekstaza” Czy „admiracja”? Ikonografia Obrazu św. Franciszka Z Muzeum Diecezjalnego W Siedlcach W kontekście Wymowy Wybranych płócien Z Serii franciszkańskiej El Greca. 10.14746/seg 2021, 47-66.