(1)
Najtkowski, B. Wpływ Imigracji Na współczesną Francję – Reperkusje Zjawiska, Rec. Książki: Ludwika Włodek, Gorsze Dzieci Republiki. O Algierczykach We Francji. 10.14746/seg 2021, 105-110.