(1)
Kostuch, L. . CO TRAPIŁO GRECKICH ŻOŁNIERZY? ŻOŁNIERSKIE BOLĄCZKI W ŚWIETLE GRECKIEJ HISTORIOGRAFII OKRESU KLASYCZNEGO. 10.14746/seg 2017, 75-96.