(1)
Beyga, P. Recepcja myśli Mariologicznej I Maryjnej Johna Henry’ego Newmana W Mariologii Soboru Watykańskiego II. 10.14746/seg 2018, 317-331.