(1)
Wasilkiewicz, K. . Zarys dziejów Baliwatu Brandenburskiego joannitów Do końca XVI W. Wpływ Reformacji Na Jego Funkcjonowanie. 10.14746/seg 2018, 407-439.