(1)
Spychała, D. . Teologa Przygody Z Historią starożytną I średniowieczną; Rec. Książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego W świetle Wybranych Pism św. Grzegorza Wielkiego. 10.14746/seg 2018, 461-470.