(1)
Lewandowski, I. „Sbigneis” Mikołaja Kotwicza Ze Żnina, Czyli niedokończone dzieło Epickie O Prymasie Zbigniewie Oleśnickim . 10.14746/seg 2022, 95-113.