(1)
Karwat, J. Wieś gnieźnieńska W Powstaniu Wielkopolskim 1918 1919 . 10.14746/seg 2022, 165-185.