(1)
Ksenicz, I. Sprawozdanie Z Seminarium Naukowego "Paradyplomacja. Stan I Perspektywy Polskich BadaƄ . 10.14746/seg 2022, 251-253.