(1)
Szczaus, A. Językowy kształt Komend W „Piechotnym ćwiczeniu” Błażeja Lipowskiego (1660 R .). 10.14746/seg 2016, 117-128.