(1)
Sawiński, P. Wybór Klaudiusza Na Cesarza. 10.14746/seg 2015, 245-260.