(1)
Gajewska, G. Artystyczna Droga Pokoju. 10.14746/seg 2015, 437-446.