(1)
Żmuda-Trzebiatowska, M. Szwed I Polak Czytają „Underdoga”. Kulturowe Uwarunkowania Recepcji dzieła Literackiego. 10.14746/seg 2016, 249-266.