(1)
Wolny, M. Nullus Deum metus!; Rec. Książki: Patrycja Matusiak, Obraz Hannibala W Literaturze Antycznej. 10.14746/seg 2016, 241-248.