Jackowiak, A. (2014). Poetyka (nie)wyrażalnego pożądania, czyli zarys historii powie- ści gejowskiej w Polsce na tle socjologiczno-kulturowym. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 169–194. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.9