Rokita, J. G. . (2019). XVII-wieczne medale oraz numizmaty pamiątkowe poświęcone oblężeniu osmańskiemu Wiednia w 1683 roku i jego niektórym aspektom. Studia Europaea Gnesnensia, (20), 83–104. https://doi.org/10.14746/seg.2019.20.4