Anoszko , S. (2018). Nowe ruchy religijne a koncepcje zrównoważonego rozwoju: ekoteologia Wiary Bahá’í. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 147–164. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.9