Raszyński, M. (2014). O wojnach markomańskich Marka Olędzkiego. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 258–264. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.16