Płaszczewska, O. (2013). O interdyscyplinarności komparatystyki. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 97–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2469