Tabaszewska, J. (2013). („Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – przykład inter- czy transdyscyplinarności?. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 113–130. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2470