Gajewska, G. (2013). Światopoglądowa i stylistyczna katachreza Michela Foucaulta i Donny Haraway. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 159–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2472